Casă particulară din Chișinău executată cu șindrilă bituminoasă.