Casă particulară din satul Răzeni executată cu șindrilă bituminoasă