Complex locativ situat în Chișinău executat cu șindrilă bituminoasă